Deň narodenia 8 - Rovnováha

8 - Rovnováha

Taror – Sila, Vášeň

+ dary – tento človek disponuje obrovskou kozmickou energiou, ktorá súvisí aj logickým myslením, menežovaním a vodcovskými sklonmi. Je veľmi inteligentný, bystrý, podnikavý a dobrý obchodník.
Nemá problém s pracovitosťou. Je poctivý a neberie nič na ľahkú váhu.
Vyrovnanosť, nadšenie, vášeň a pevná vôľa mu nechýba.
Dôležitý je pre neho úspech, odmena, postavenie a materiálne zabezpečenie.
Vzťah k autoritám. Nachádza rovnováhu v živote. Vďaka prežitým extrémnym skúsenostiam v živote.
Hojnosť – chudoba, zdravie – nemoc, mám veľa energie – som bez energie...
Zvláda Silu a vie ju správne nasmerovať.
Silu v  hojnosti  fyzickej, tak emocionálnej aj mentálnej.
Vo vzťahu chce mať všetko. Lásku , milovanie, priateľstvo, spoločnosť. .....
Skrátka túži mať hojnosť na všetkých úrovniach vedomia i bytia  🙂

- výzvy – býva často v nerovnováhe, tým pádom je potrebné sa dostať do rovnováhy .
Prostredníctvom športu, aktívnych činností, alebo naopak rôznymi meditačnými technikami .
Potrebuje v sebe vyvážiť duchovno – fyzično, dávanie – prijímanie, práca – oddych, mužskú
–ženskú energiu, vôľa – disciplína.....
Má sa naučiť ovládať svoju moc. Neznásilňovať udalosti, nechávať im voľný priebeh.
Byť trpezlivý a netlačiť. Je fajn keď nerieši problémy cez alkohol alebo závislosti, pretože
energia sa neuvoľňuje ale hromadí.

Veľmi vám pomáha pohyb, energia, tvorenie. Žiť každý okamih života naplno.
S nasadením a potrebnou dávkou odvahy a seba vedomia si vytváraš život po akom túžiš.
Sila, moc, hojnosť, energia, rovnováha. INTENZITA ŽIVOTA.
Cez napojenie sa na Kozmickú energiu otvorili  hojnosť pre moc a blaho ľudí.

V Tarote je 8 – archetyp Sila.
Sila symbolizuje prebudiť odvahu, nasadenie, nadšenie aj keď máme strach a pochybnosti....
nájsť v sebe zdroj sily a seba dôvery zvládnuť životné výzvy. 
Na karte žena symbolizuje lásku, intuíciu, duchovnú silu a múdrosť a tiger symbolizuje fyzickú silu, odvahu, pokoj, rozvahu. Skrotený chaos, nepokoj, stres, napätie, strach......
Ako podporiť 8 v živote?
1. Prevezmi zodpovednosť na hojnosť či nedostatok hojnosti.
2. Uveď do rovnováhy dávanie – prijímanie, cit – rozum, duchovno – fyzično....
3. Kreatívne uvoľňuj nahromadenú energiu.
4. Asertivitu a moc rozviň pomocou pohybu, jogy, meditácií.....

Osmičky ďakujeme vám za vašu vášeň a nadšenie, prirodzenosť menežovania, zorganizovať nás všetkých s ľahkosťou.
Za vaše nadšenie, neposednosť. Učíte sa oddychovať a nachádzať cestu stredu.

S láskou
Slnko v Srdci 🙂