Kristus

Odovzdaj svoje strachy

Pôsobenie energie:

•  Oddanosť svojmu poslaniu.
•  Odvaha prejsť cez prekážky ega k láske.
•  Odovzdať strach a dôverovať vedeniu Otca.
•  Plne otvoriť svoje srdce.
•  Žiť jednoducho, vedome, v súlade s prírodou.
•  Nájsť svoje miesto v živote a v pokore sa rozvíjať.
•  Zložiť všetky masky a programy ega, žiť
•  Neponižovať sa ani nevyvyšovať sa, byť plne sám/sama sebou.
•  Poznať v úprimnosti svoje predurčenie.
•  Bezpodmienečná láska ku všetkým bytostiam.

Posolstvo:

,,Jednoducho mi odovzdaj všetko, čo ťa trápi, všetko, čo nevieš zmeniť. Zoberiem z teba tvoj kríž strachu a ty kráčaj s ľahkosťou a radosťou ďalej. Nech sa tvoj život rozozvučí ako spev vtákov a smiech dieťaťa. A poznáš prirodzenosť zázrakov na každom kroku.
Poznaj, že tvoj chrám je príroda a Boh Otec, ktorého hľadáš, prebýva v tvojom srdci.”

S láskou ďakujeme, Ježiš.

Symbol a afirmácie

Ja som bezpodmienečná láska

Otváram svoje srdce, uvoľňujem strachy.

Som oddaná/ý svojej ceste, svojmu poslaniu

S láskou
Slnko v Srdci  🙂