Victory

Víťazstvo slobody Ducha

Pôsobenie energie:

•  Postupný rast v súlade s prirodzenosťou.
•  Zlatý plameň iskry života v jadre každej bytosti.
•  Vôľa a odvaha prebudená po pustení odporu a strachu.
•  Sila slobody oživená po odovzdaní sa toku života.
•  Jednoduchosť a úprimnosť k sebe i k iným.
•  Usmernená vôľa smerom k jasnému zámeru
•  Prekonávanie prekážok.
•  Víťazstvo a vedomá cesta k naplneniu osobnho cieľa na ceste k sebe.
•  Odvaha žiť svoj príbeh, dobrodružstvo na ceste slobody.

Posolstvo:

Milované vzácne bytosti Gaii. S nesmiernou úctou sa klaniam vašej sile a odvahe. Vstúpili ste ako dokonalé bytia obdarené tými najvznešenejšími činmi a prejav- mi v nekonečne roztrúsených domovoch celého vesmíru. Gaia vás pritiahla svojou úžasnou rozmanitosťou frekvencií. Príbehom, ktorý vo svojej ekliptike okolo centrálneho slnka vytvára rozmanitosť pá- dov a vzostupov vedomia. Ste tu. Vaša misia a túžba pomôcť a byť súčasťou prebudeného ve- domia ľudí, vaše svetlo pretrváva v stovkách vtelení v mnohých vý- vojových cykloch Zeme. Spolu s mnohoúrovňovým vedomím Majstrov Svetla,vzostúpenými, galaktickými i dimenzionálnymi majstrami, sledujeme a napomáha- me vzostupu Gaii do vyšších úrovní lásky. My sme vy vo vedomej rovine bytia. Tak, ako my môžeme pomôcť byť sprievodcom Gaii do fotónové- ho prúdu svetla, kde všetko začne žiariť, ste i vy v bráne tejto pre- meny. Je to brána do nespočetného množstva zmien, ktoré pove- dú k životu v láske. Zem sa rozžiari ako diamant, nastavia sa sily, aby pôsobilo harmonic- ké, živé a vedomo-tvorivé spojenie medzi všetkými prejavmi bytia na ze- mi. Medzi človekom a prírodou. Medzi Prírodou zasväteným človekom a vesmírom. Cesta k zázrakom vedie cez srdce k prírode, srdcu Gaii. Vy ste mocné bytosti vesmíru. Vy ste tí, na ktorých čakáte, že zostúpia na Zem a zachránia ľud- stvo. Každým okamihom sa stenšuje záves medzi dimenziami a každým okamihom sa prebúdzate z ilúzie oddelenosti.
Vaše duchovné dary sa sktivujú a vaše vedomie sa rozpomína ako ich používať. Najskôr k svojmu oživeniu vedomého tvorcu. Vystúpite z manipu- lácie temnoty, ktorá stráca svoju moc, lebo už svitá. A svetla pribú- da a temnota sa rozplýva. Uvedomte si silu, ktorou ste a ku ktorej máte prístup. Vždy. V každom prítomnom okamihu.

Teraz... teraz...

Teraz je čas nasledovať ten bláznivý, ale tak mocný hlas, ktorý sil- nie a vedie ťa... Nájdi svoj zámer, oživ svoj sen.
Tam je zakódovaný plán, rast i cesta tvojej duše. Urob prvý krok a prebudí sa sila k ďalšiemu kroku.
Urob ďalší a pocítiš podporu a zmysel. Život ťa povedie všetkými postupnými krokmi k veľkým víťazstvám, ktoré majú jediný zmysel - sebapoznanie ako vedomá súčasť jediné- ho Bytia, Lásky celého Stvorenia. Si mocná bytosť. Vždy máš presne toľko sily, koľko potrebuješ na čokoľvek pre čo sa rozhodneš. A keď je to v súlade s tebou, celý vesmír sa spojí.
Ale to už vieš. Teraz sa nadýchni a zaži to. Urob ten prvý krok.

Som to. V tebe. Ako tá iskra, ktorá sa v tvojom odhodlaní mení na plameň Víťazstva. A víťazom je život v tebe.

S láskou
Slnko v Srdci  🙂