Saint Germain

Očista karmy, sila Akáši

Pôsobenie energie:

•  Fialový plameň očisťujúci všetky negatív- ne energie, energoinformačné bloky, vlákna negatívnych a manipulatívnych napojení na všetkých úrovniach času a priestoru.
•  Pomáha vedome cez lásku, súcit a od- pustenie očisťovať karmickú nádobu.
•  Očisťuje kliatby a prekliatia, sľuby, prísa- hy a dohody duší, ktoré už neslúžia rastu.
•  Vysoká spirituálna energia prepájajúca s darmi osvietených minulých životov.
•  Prebúdza genialitu v akejkoľvek oblasti, zušľachtenie zručností do stavu dokonalosti.
•  Poznaním tajomstiev životnej energie pomáha vo vedomom oživovaní bunečnej štruktúry, omladzovaní a zázračnej regenerácie te- la, duše, mysle k nesmrteľnosti? Až tak? 🙂

Posolstvo:

Milovaní bratia a sestry Svetla. Byť človekom tejto doby, v ktorej žijete, je dar - poznávať seba ako súčasť zázračného stvorenia. Ten dar je prístupný všetkým v celej svojej úplnosti. KAŽDÝ Z VÁS NESIE VO SVOJEJ BUNEČNEJ PAMÄTI SKÚSENOSTI RASTU NAPRIEČ VŠETKÝMI ČASOVÝMI LÍNIAMI .Tvoríte most cez celé obdobie temnej noci ľudstva. Teraz, v úsvite Novej doby, sa opäť oživujú dary Svetla utlmené a zno- vu vami uchopiteľné pre pomoc v prebúdzaní vedomia. Ste poslovia Svetla a vašou podstatou existencie je uvedomovať si, že ste Svetlo, ktoré je Láskou a múdrosťou. Očistite všetky záznamy, programy, záťaže, čo nesie vaša myseľ ako dôsledok spánku, či amnézie vedomia z doby temna. Pomôžem vám rozdúchať plameň vašej Božskej podstaty a ten vás povedie k vašim osobným zázrakom znovuzrodenia sily života. Tá vám dá krídla k novému tvoreniu a vnesie šťavu do žíl, čo oživí pre- pojenie so skutočným životom na zemi. Tak, ako úsvit je najmagic- kejšou časťou dňa, prebúdzanie Vedomia je stavom bytia, čo otvára zázraky detskej nevinnosti. Zhoďte panciere starostí, uvoľnite putá starého myslenia a otvor- te oči novým možnostiam a objavom života. Nezáleží na tom, koľko krížikov pozemských rokov máte, v každom z nich je sila skúseností a každý kríž osloboďte sebaprijatím a odpustením. Nech z každého kríža vyletí motýľ ako z kukly nového života. Nech sa tak stane! Som tu ako sila fialového plameňa oslobodenia na všetkých rovinách ve- domia, času a priestoru. Ale vy ste tí tvorcovia a na vás záleží, ako pretavíte silu vašich pre- budených skúseností a darov do vášho praktického života.

Váš priateľ Svetla Saint Germain.

Symbol a afirmácie

•  Ja som fialový plameň očisty.

•  Ja som fialový plamerň duchovnej sily.

•  Ja som fialový plameň prítomnosti.

S láskou
Slnko v Srdci  🙂