Helios

Slnečné bytie

Pôsobenie energie:

•  Prirodzená radosť a šťastie.
•  Detská nevinnosť a jasnosť.
•  Sila vyžarovania priťahuje dobro a hojnosť.
•  Čohokoľvek sa dotkneš, mení sa na šťastie.
•  Požehnanie Zdroja, vyriešenie problé- mov.
•  Jasnosť vo všetkom, čo tvoríš.
•  Jednoducho sa otvárajú brány súladu a ľahkosti s prúdom úspechu.
•  Si centrom pozornosti a môžeš zažiariť.
•  Pomáha zušľachťovať osobné vyžarovanie a charizmu.
•  Je esenciou kráľov a vodcov, ktorí nesú silu slnka, silu, ktorou inšpirujú iných.

Posolstvo:

Drahé deti slnka. Moja duša žiari šťastím, keď vám môžem pripomínať váš pôvod. Ste slnečnou podstatou. Vaša duša je utkaná zo slnka. Slnečné lúče sú vlákna vedomia, ktoré vás prepájajú s esenciou života. Slnko je žiarenie, ktoré je nosnou esenciou existencie. Fotónové častice slnečného žiarenia tvoria základňu energie života. Slnko je jadro vašich buniek. Je to podstata elektromagnetického pôsobenia jadra a atómov obiehajúcich okolo jadra. Tak, ako všetky planéty obiehajú okolo Slnka po svojich obežných dráhach, sú prežiarené a vyživované silou Slnka. Je pre nich zdrojom celého systému. Život vás vedie na vašej ceste k poznaniu, že ste stre- dom, jadrom, centrom. Tam je brána k plnému vedomiu, k prepojeniu sa s vedomím každej čiastkovej súčasti celku. Každý systém má svoj stred, svoje jadro. Tam je slnko, životná, tvo- rivá sila celého usporiadania, nesúca vedomie - pamäť a je zároveň bránou k ďalšiemu vedomiu na všetkých úrovniach. Každé jadro je centrum, je slnko - je zdrojom sily, lásky, centrom zákonov energie pre daný systém, Akášická kronika všetkých zázna- mov i prestupovou bránou do všetkých časopriestorov. Vaše srdce, fyzické srdce, je centrum k liečivej a prepájajúcej sile, ku všetkým orgánom a systémom tela. Vaše posvätné srdce, váš energetický stred - slnko vo vašom srdci, je portálom k vašej Akáši - knižnici záznamov minulosti i budúcnosti. Je bránou k jadru Gaii, k slnečnému jadru, zdroju života, ktorý vyživuje túto nádhernú planétu. Jadro Gaii je prestupová brána k slnečnému jadru slnka vašej slneč- nej sústavy....a tak to ide ďalej k centrálnemu slnku Galaxie... k sln- ku celého Stvorenia. Keď sa ukotvíte vo vašom slnku, vo vašom srdci, ste doma. Ste v jed- note so Zdrojom, s Bohom vo vás. Ste tým, kým ste. A tam sa začína ďalšia dobrodružná cesta k rozpínaniu Vedomia a k zázrakom okam- žitého kvantového tvorenia. Odtiaľ, z vedomia slnečnej podstaty, máte prístup kdekoľvek, ku každému srdcu v celom vesmíre, v celom Stvorení. Otvorte sa mi a ja vás privediem k prebudeniu vašej slnečnej sily bytia.

S láskou váš slnečný princíp HELIOS.

Symbol a iniciácia

Tam, kde si, plne sa ponor do svojej prítomnosti.
To, čo hľadáš, je v tvojom strede.
Dýchaj a nechaj sa viesť svojm vedomím do centra svojho bytia. Ako keď putuješ svojim vesmírom k svojmu slnku.
Vydaj sa za žiarou, kto- rá je v jadre, v tvojom strede.
Vychutnaj si to.
Predstav si, ako sa približuješ k obrovskej žiare svojho vnúntorného slnka.
Si ako častica svetla putujúca k svojmu Zdroju.

Už si blízko, odovzdaj sa príťažlivej sile a nechaj sa viesť do jadra, do srdca slnka v tvojom srdci.

S láskou
Slnko v Srdci  🙂