Lao-C'

Vnútorný mier, nezasahovanie

Pôsobenie energie:

•  Vedomie prítomnosti, otvorené srdce.
•  Súlad s prirodzenosťou, nájsť svoju podstatu.
•  Prijať to, čo nemôžme zmeniť.
•  Byť v súlade so sebou a s okolím.
•  Plynúť v prúde.
•  Neutralita - nesúdenie, byť v strede.
•  Nechať sa prestúpiť všeobjímajúcim pokojom.
•  Poznať, že všetko pochádza z jediného zdroja a tým je Láska.
•  Byť ukotvený v TAO - v jadre existencie a nechať všetko plynúť.

Posolstvo:

Dotýkam sa vášho srdca, milovaní. Tam, v jadre, je to, čo všetky by- tosti hľadajú. Nekonečný mier, pochádzajúci z podstaty Boha. Tam je Zdroj všetkej existencie. Tao, prameň nedeliteľnej Jednoty, z ktorej všetko pochádza. Tam je počiatok i koniec. Počiatok, z ktorého duša vstupuje na púť nespočetných vtelení, aby cez všetky skúsenosti tvorila voľby, ktoré ju privedú Domov. K Bohu, k Láske. Všetky skúsenos- ti každá duša tvorí v existencii polarít. Dobra a zla. Svetla a tmy. Utrpenia a radosti….. Aby sa kyvadlo po všetkých snaženiach, bojoch a utrpeniach ustá- lilo v strede. V neutralite. V nesúdení. V prijímaní. V pokoji a mie- ri. V prítomnosti. Prítomnosť, to je stav bytia, ktorý je otvorenou bránou k TAO. Stav bytia, kde sú odpovede na všetky otázky prítomné v tichu. Tam je myseľ krištáľovo jasná ako hladina jazera. Duša naplnená mierom, telo sprítomňuje vhľady ku všetkým tajomstvám Ducha. Všet- ko je vzájomne prepojené. Uvoľni sa, a dýchaj! Zastav sa! Vnímaj! Teraz je to. Pozoruj TO! Ak uletí myseľ, vráť ju späť do ”TERAZ”! A takto plyň s prítomnosťou a bude ti odhalené všetko, čo k tebe patrí. A všetko, čo ti nepatrí, bu- de uvoľnené. Splyň v prúde Živého Bytia! JednoDUCHosť ti dovolí byť plne ponorený v Bytí. Oslobodený od zby- točností poznávaš silu Ducha a živé vedomie vo všetkom. Len pokiaľ je človek jednoDUCHý, je slobodný. Sila dobra je dar srdca. Dobro v slovách vytvorí dôveru, dobro v myslení hĺbku, dobro v dá- vaní lásku. Ostaň v pozadí a pozoruj ako život tvorí! Nikdy nebuď prvým na svete! Najväčšia múdrosť je do ničoho sa ne- miešať. Človek, ktorý sa stavia do popredia, nikdy nemôže byť vzorom. Múdry človek ostáva v pozadí a tým sa práve dostáva do čela ľudí. Spojenie s prírodou je zdroj najväčšieho poznania. V starých časoch ľudia v spojení s prírodou boli pokojamilovnými a celý svet bol šťastný. Potom človek nadobudol vedomosti a život sa stal zložitý. Ľudstvo stratilo svoju nevinnosť. Ľudia sa sťahovali do miest a začali písať knihy. Múdry človek sa vyhýba rušným miestam, sieti zákonov a civi- lizácií. Ukrýva sa v lone prírody, ďaleko od dôležitých úradníkov a ne- úspešných reformátorov sveta.

Tajná múdrosť spočíva v prostom putovaní po tichých cestách Zeme.

Symbol a afirmácie

Ja som pokoj Nezasahujem, plyniem.

Všetko je dokonalé, také aké je.

Všetko pozorujem bez súdenia a hodnotenia.

S láskou
Slnko v Srdci  🙂