Aeolus

Prebudenie

Pôsobenie energie:

•  Hlboké pochopenie a vhľad do duchov- ných zákonov života.
•  Múdrosť zrodená z duchovnej skúsenos- ti.
•  Spojenie s Vyšším ja, svojim Avatárom.
•  Otvára vedomie k poznaniu vyšších sú- vislostí.
•  Zrodenie do novej úrovne vedomia.
•  Precitnutie do stavu poznania, že všetko je dokonalé a slúži rastu a prebudeniu.
•  Poznať dohody duše svoje predurčenie v živote.
•  Cez vedomie prítomnosti spojiť sa so srdcom a vnímať celostným vedomím.
•  Cez bytie v srdci vnímať Boha a Božské tvorenie vo všetkom.

Posolstvo:

Milovaní, som Aeolus.
Poznáte ma vo vašich túžbach po sebapoznaní a rozhodnutiach poznať univerzálnu Pravdu. Prichádzam k vám, keď ste pripravení a vaše vedomie je zbavené súdov, hodnotení, programov viny, obete, nespravodlivosti. Keď sa vo vašej duši rozleje mier a pocítite, že všetko má vyšší zmy- sel, vaše vedomie vyšle túžbu: ,,Dovoľ mi poznať viac!. Keď všetko, čo sa deje, je premietnutím dokonalosti kozmických zákonov a energia slúži rastu, dovoľ mi poznať, ako môžem byť súčasťou tej vedo- mej sily tvorenia.“ A vtedy sa vaše srdce doširoka otvorí a stávate sa vedomými sved- kami tvorenia Boha. Najskôr v nezasahovaní, neskôr vo vedomom nasledovaní vhľadov a inšpirácií až po pochopenie a bytie tými veľkými tvorivými cyklami v rozpínavom vedomí. Len buďte v jednoduchosti! Pozorujte všetko zo stredu svojho pokoja. Pozorujte a nehodnoťte! Dôverujte, že vesmír je nekonečne mocný a vedený silou a dokonalosťou akú mysľou nemôžte pochopiť.
Ale môžete pocítiť tú bezpečnú dôveru. Vedomie prítomnosti. To je tá brána, ktorá zneutralizuje polaritu mysle a privedie vás k srdcu.
K duši. Tam poznáte odpovede. Tam ma nájdete. Tam, v tom stave bytia, tvorím cez vaše srdce tie najvznešenejšie vízie Ducha.

S láskou
Slnko v Srdci  🙂