Orion

Pomoc z hviezd

Pôsobenie energie:

•  Všetko sa riadi kozmickými zákonmi a je pod ochranou Stvoriteľa
•  Aktivácia hviezdnej brány
•  Navýšenie svetelných vibrácií cez otvorené srdce
•  Spojenie sa so svojou galaktickou rodinou a hviezdnym domovom
•  Aktivácia kozmických kódov galaktickou radou svetla na čele s Ashtarom Sheramnom
•  Nastavenie procesu aktivácie svetelných kódov vzostupu tak, aby energia pôsobila jemne a prešli sme tým vedome.

Posolstvo:

Ja som Orion, som svetelný sprievodca vášho prebudenia galak- tického vedomia.
Pozdravujem vás, milovaní poslovia svetla.. Som ten, čo pozná vašu púť vo všetkých pozemských vteleniach. Pri vašom príchode na túto nádhernú misiu ste všetci prešli orionickou bránou.Je to hviezdne požehnanie na tvorenie vašich príbehov. Prestúpi- li ste vylaďovacím procesom, v ktorom vaše energie boli nastavova- né s podmienkami Gaii, aktuálnou frekvenciou kolektívneho vedo- mia a nastavením vašej prirodzenej podstaty- energie vášho pôvodu. Orionická brána je portál do iných úrovní galaxie.
Orion je konštelácia, ktorá zastupuje Galaktickú federáciu svetla. Udržuje zákony svetelného poriadku pre celú Galaxiu a je pevne ukotvený v úrovni 8. Dimenzie. Jej podstatou je Vedomé Svetelné Tvorenie Ducha. Mnohí z vás sú súčasťou tejto galaktickej rady na vyšších úrovniach existencie. Orionické vedomie symbolizuje prienik realít. Prienik vesmírneho vedomia, planetárneho a osobného vedomia.
V tomto prieniku váša kozmická sila môže v pozemskej realite tvo- riť zázraky. Ako Ježiš Kristus a ostatní vzostúpení majstri. Ste tou is- tou silou a vy viete, že ste na to predurčení. v pokore a jednoduchos- ti Boha a človeka v jednom.
To je veľká výzva v živote vtelenej vesmírnej bytosti.
Rozpoznať svoj hviezdny pôvod, uvedomiť si svoje poslanie, otvo- riť sa láske a žiť šťastne a tvorivo.

Tu sú kľúče k naplnenému životu na tejto nádhernej planéte s darmi, ktoré vám prinášam:
•  Uvedomuj si, že si tvorca a všetko, čo sa deje si vytvoril/a na niek- torej úrovni času, priestoru.
•  Všetko je tvoje dielo a deje sa to pre tvoj rast.
•  Všetko pochádza od Boha a podstatou všetkého je láska.
•  Pozoruj a nehodnoť- Vedomie bdelého pozorevateľa ti umožní os- tať nad vecou a nezacykliť sa v konflkiktoch a drámach.
•  Keď prechádzaš bolestivými udalosťami, uvedomuj si svoje pocity, pomenuj ich, prepoj sa úprimne s nimi a otvor sa liečeniu ich príči- ny tak, ako ťa srdce vedie a intuícia ti všetko potrebné otvára. Pus- ti to a to ti dovolí vystúpiť z karmických programov.
•  Dovoľ si vidieť v každej situácii skrytý dar, či príležitosť rásť.
•  Pomáham ti otvoriť oči srdca a vidieť a cítiť v každej bytosti jej Vyš- šie Ja. Tým dovolíš spojeniu Duše na úrovni Ducha, čo je tvorenie vzťahov no vyšších rovinách
•  Vnímaj veľkú úctu a rešpekt k dohode duší. Je za všetkými dôleži- tými vzťahmi. Všetky dohody sú tvorené u úrovni lásky a slúžia po- znaniu zákonov vesmíru v zrkadlení vzťahov, v odpútaní sa od blo- kujúcich vzorcov a otvorení sa láske.

S láskou
Slnko v Srdci  🙂