Slnko

Oživenie slnečných kódov

Pôsobenie energie:

•  Oživovať tvoje sebavedomie - Vedomie Zdroja v sebe.
•  Nájsť svoje miesto ,,na slnku”, keď hľadáš svoje skutočné poslanie.
•  Objaviť tvoje vnútorné dieťa.
•  Poznať a oživiť dary tvorenia.
•  Ukotviť sa v strede svojej vlastnej Božskej sily.
•  Byť slnečným Vedomím šťastia.
•  Inšpirovať iných svojou žiarou.
•  Nasledovať inšpirácie zo Zdroja.
Byť šťastným, zdravým a vitálnym Bytím

Posolstvo:

Ja som slnečná podstata tvojho Bytia. Som podstatou existencie života. Som sila, ktorá je ukotvená v jad- re každej bytosti, každého stvorenia, každej planéty. Všetkého, kde je premietnuté vedomie Božského Zdroja. Som žiarivá sila lásky, ktorá ťa vedie k plnému prejaveniu tvojich darov pre toto vtelenie. Si požehnanou bytosťou, keď si dovolíš objaviť, prebudiť a postup- ne zušľachťovať tvoje predurčenie. Vy všetci ste sem prišli so zámerom sebapoznania a slnečná pod- stata je vašim kľúčom k tomu, aby ste mohli rásť cez vlastnú žiaru. Poznaj, kto si, cez to, čo ťa napĺňa radosťou. Poznaj svoju detskú nevinnú radosť z tvorenia, keď si plne vo vedo- mí prítomnosti a všetko ostatné je pohltené a nasýtené žiarou tvojho šťastia. Vtedy sa nebo i zem spoja a napomáhajú v poznaní, že cez silu slnka v tvojom srdci sa oživujú kódy kozmického vedomia a sprí- tomňujú sa v pozemskej realite. Slnečné kódy vedomia je matrica svetelných kryštálov. Jej podsta- tou sú esencie šťastia. Tie sa prebúdzajú vtedy, keď je tvoje mysle- nie, cítenie i konanie v súlade s tvojim slnkom v srdci. Radosť je navigácia, ktorá ťa vedie tým správnym smerom. Slnečné vedomie v tebe ťa naviguje, aby si venoval pozornosť, tomu, čo ťa zvnútra rozžiaruje a rozpína. Pri čom cítiš, že rastieš. Poznaj to! Je to súčasť tvojho sebapoznania v rozvíjaní tvojich sve- telných i pozemských tvorivých darov. A tak to je! Inšpirácia Prebudenie sily Slnka. Predstav si slnko v tvojom srdci. Precíť, ako sa každým nádychom rozpína a každým výdychom zťahuje do svojej zdrojovej podstaty v strede srdca. Pozoruj tento proces dychu a preciťuj, ako sa rozlie- va slnečná žiara života, vitality, sily a lásky celým tvojim telom, ce- lou tvojou aurou. Oživuj slnečné kódy týmto dychom každý deň a vždy keď cítiš úna- vu, stratu jasnosti. Pomôže ti rozžiariť tvoju auru, povedie ťa k úspe- chom na tvojej ceste života.Nechaj sa zaplaviť slnkom a preciťuj, ako cez kožu sila života pre- stupuje ku všetkým bunkám a oživuje slnečné vedomie v tebe. Predstav si a pozoruj, aké to je, keď v tvojom okolí majú všetci roz- žiarené slnká vo svojom srdci.
Táto predstava pomôže spoluvytvá- rať jasné a nové projekty oživujúce vedomie Novej slnečnej Zeme.

Symbol a afirmácie

•  Žiarim svetlom svojej Božskej podstaty.

•  Ja som žiarivá sila radosti.

•  Prebúdzam silu slnečných kódov Božského vedomia.

•  Ja som tvorivé Bytie slnka.

•  Ja som Slnko v srdci.

S láskou
Slnko v Srdci  🙂