Luna

Oživenie slnečných kódov

Pôsobenie energie:

•  Citlivo vnímať znamenia života cez pocit.
•  Rozpoznať hlas reči pocitov a zušľachtiť v intuíciu.
•  Plne otvoriť dušu vnímať so súcitom tok života.
•  Materský princíp, rozvíjať silu ochrany rodu.
•  Vládne emóciám a ich prejaveniu.
•  Rozvíja dar hudby, umenia, emocionálne- ho liečenia.
•  Prebudiť spojenie s innate, inteligenciou tela, a riadiť sa ňou.

Posolstvo:

Poznaj krásu a jedinečnosť svojej duše. Dovoľ si cítiť hĺbku a rozmanitosť svojich emócií. Sú prejavom živej energie vody, ktorá sa mení a neustále je v pohybe ako život sám. Príliv a odliv... nič nedokáže pohnúť oceánom tak, ako mesačná sila príťažlivosti. Voda v tvojom tele je ako zrkadlo, v ktorom sa odráža okolie. A ty pomocou emócií poznávaš seba vo vzťahu k realite. Emócie sú ako deti, ktoré sa v prúde tvojho vedomia menia na po- city. A to sú tvoji majstri. Ako sa tvoje vedomie zušľachťuje, stá- vaš sa majstrom svojej duše. Rozumieš pocitom a ich zjemnenej funkcii - intuícii. Tvojou úlohou je plne prijať svoju povahu, uznať svoje emócie a ve- dome prejaviť pocity. Dovoliť si učiť sa cez ne poznať svoju cestu, pravosť rozhodnutí, prijímať prejavy a jedinečnosť pocitov iných ľudí a rozvinúť dar súcitu - najvyššej vibrácie lásky. Sila LUNY v tebe rozvíja rozkvet všetkých prejavov umenia, čo do- volia duši spievať a rozozvučať tón lásky.
Inšpirácia na podporu a rozvoj energií Luny. Vnímaj silu pôsobenia pribúdajúcej a odbúdajúcej fázy mesiaca v prírode. Vnes podporu tejto sily do tvojho života. V čas novu zasaď semienko nového zámeru a začni niečo nové v živote. V pribúdajúcej fáze vyživuj svoje telo vitalitou, vitamínmi, životom v potrave, svoju dušu láskou, svoju myseľ novými ideami. Počas splnu pozoruj rozkvet energií a naplnenie v tej oblasti, ktorá sa ti zjavuje. Odbúdajúci mesiac napomáha očiste, uvoľneniu a odpútaniu.

Prijmi túto premenlivosť v živote ako samotnú Vesmírnu podstatu zákona rytmu a cyklov.

Symbol a afirmácie

•  Ja som krásna duša.

•  Otváram svoje srdce očiste na všetkých úrovniach.

•  Dovoľujem si cítiť, úprimne a čisto.

•  Moje pocity sú navigácia mojej duše.

•  Načúvam svojej intuícii.

•  Púšťam všetko, čo mi neslúži.

•  Moje pocity ma vedú k intuícii.

S láskou
Slnko v Srdci  🙂