Pallas Athéna

Hlas Pravdy

Pôsobenie energie:

•  Odvaha hľadať, vidieť, poznávať, vyjadrovať, zdieľať, žiť Pravdu v súlade so zákonmi Ducha (vesmíru, prírody, kybalionu…).
•  Úprimnosť k sebe i k iným.
•  Silná sústredená zlatomodrá energia bojovníka pravdy.
•  Jasnosť rozpoznať, čo je skutočné v súlade s čistotou Duše a zákonmi Ducha.
•  Sila odhaľovať potlačené a skryté pravdy a nechať ich vystúpiť aby boli poznané.
•  Očisťuje slovom zaktivované kliatby, prekliatia, neutralizuje urieknutia.
•  Uvoľňuje sľuby, prísahy a dohody, ktoré neslúžia rastu a dusia plameň sily.
•  Odvaha postaviť sa za práva ľudí, postaviť sa za svoje práva a potreby.
•  Svojim pôsobením odhaľuje ilúzie, odkrýva masky.
•  Pomáha jasne pomenovať a sformulovať myšlienky a zámery.
•  Zjavuje nové formy komunikácie, uľahčuje učenie sa jazykov a schopnosti prejavu.
•  Prebúdza „antény” - senzory vedomia, rozpoznávania a zdieľania ušľachtilej múdrosti vychádzajúcej zo Zdroja a poznaného skúse- nosťami vlastného rastu.
•  Učí majstrovstvu vyjadriť jasne svoje pocity, potreby, ale aj načúvať iným.

Pravda očistená od príkras a zbytočností - len holá, jasná Pravda.

Posolstvo:

Tvoje srdce vie, čo je skutočnosť. Nesieš v sebe silu kráčať svojim životom so vztýčenou hlavou. Niesť v sebe plameň jasne žiarivej prav- dy. Prameň krištalickej úprimnosti, čo svojou jasnosťou očistí srdcia ľudí od falošných ilúzií a oživí ich ľudskú láskavú silu.
Každý z vás je tak vzácny! Vy všetci ste mocné bytosti, prejav najvyš- šieho Boha. Máte v sebe nekonečnú silu, ktorú najskôr musíte oživiť. Očistiť ju od všetkých presvedčení, programov, strachov, blokád od všetkého, čo dusí váš plameň Stvoriteľa. Prebuďte sa, milovaní! Odvaha je tou silou, ktorá má moc striasť z vašej mysle, duše i te- la všetky putá. Ste predurčení k tomu, aby ste žiarili jasným svetlom radosti, krásy a šťastia. A vyjadrovali veľkoleposť Boha v sebe, v spojení s nádher- nou a mocnou silou Gaii. V spojení s prírodou nesiete v sebe vedenie v tej najmocnejšej sile. JE SILOU MATKY A DIEŤAŤA. Sila vašej odvahy byť najvyšším prejavom lásky, ľudskosti, súcitu a tvorivosti je svetlom a silou premeny v dobe úsvitu. Vyjadrovať pravdu znamená rešpektovať iných a umenie načúvať a pri- jímať odlišné pespektívy ľudí na rôznych úrovniach vývoja. Bojovať zapravdu znamená žiť svoj príbeh slobodne. Byť šťastný ažiarivý. To je najväčšia sila, ktorou môžete vyjadriť svoju pravdu. Príkladom! To chce najväčšiu odvahu. Bozkom na čelo ostávam v láskavom a vedomom spojení s vašou ľudskou i vesmírnou silou.

Symbol a afirmácie:

Odvážne a úprimne vyjadrujem svoje pocity.

Ja som pravda, ktorú žijem.

Ja som radosť v tvorení.

Ja som sila slova.

S láskou
Slnko v Srdci  🙂