Biely Vlk

Múdrosť predkov, sila koreňov

Pôsobenie energie:
•  Poznať stav bytia jednoty s prírodou.
•  Učiť sa od matky Gaii a cítiť jej podporu a silu.
•  Poznávať medicínu prírody pre telo, dušu i myseľ.
•  Úcta k predkom, rodovým líniám matky i otca.
•  Ctiť si tradície a rozvíjať ich.
•  Spojenie so 4 živlami prírody- zem, voda, oheň, vzduch.
•  Moc obradov ako vedomá modlitba a vďačnosti za život.

Sila rodu, rodiny, zdravého systému založenom na úcte k predkom, rešpekte, vzájomnej podpore a bezpodmienečnej láske.

Posolstvo:

Milí sestry a bratia Zeme, som Biely vlk, strážca posvätnej múdrosti a zákonov Zeme.
Žijete v dobe, ktorá zabúda na to, na čom naozaj záleží. Podstata života je energia spojenia a živly ako zdroje Matky Zeme.
V spojení, v úcte a nasledovaní zmien v jej tele cez živly. V tom je vývoj ľudstva. V tom je zdravá sila ľudstva. Som strážca múdrosti. Pripomínam to, čo je nemenné a zásadné, nech je kdekoľvek a v akejkoľvek dobe.

Tu sú 4 základné pravidlá, ktoré vás povedú k znovuobnoveniu po- kojnej sily a spojenia so životom:
1.  Zem je matka všetkých bytostí. Má hojnosť pre všetkých. Je v prí- rode, vo všetkom živom, v každom steble trávy, v každej kvapke vo- dy, vo vánku, v sile hurikána, v žiare slnka, v pierku, ktoré je silou i múdrosťou orla. Vo všetkom nájdeš spojenie s prírodou.
2.  In lakech a la ken - Ja som ty a ty si ja - spolu sme jedno. Vzájom- ne sa zrkadlíme a dopĺňame v jedinom stvorení.
3.  Ometeotl - je zdroj stvorenia celého vesmíru. Je nedeliteľná jedno- ta, z ktorej sa rodí dvojitá špirála života. Všetko sa polarizuje a zr- kadlí navzájom. Len láska dokáže vidieť Jednotu. Pretože je pod- statou oboch polarít. V srdci je láska. V srdci je Zdroj. V srdci je všetko spojené.
4.  Úcta k predkom, ku koreňom, je sila zdravia celého stromu, celé- ho kmeňa, celej rodiny...národa. Abuelitos, predkovia, nesú pozna- nie a múdrosť rodu. Keď nie je úcta k predkom, rodina sa rozpad- ne. Korene sú sila zdravia celého stromu.

HLAS STRÁŽCOV MÚDROSTI JE VO VÁS. JE TO TÁ ČASŤ VAŠEJ BYTOSTI, KTORÁ VIE, ŽE V JEDNODUCHOSTI SPOJENIA S PRÍRO- DOU JE SILA. Zem je moje telo, voda je mi krvou, vzduch je mojim dychom a oheň mojim duchom. Keď to poznáte, viete ako žiť.
S láskou v srdci a v spojení so sprievodcami z ríše predkov všet- kých pradávnych kmeňov sme vašou prírodou vo vás. Tá je živá a vo- lá, aby ste ju nasledovali. In lakech. A-ho Lobo Blanco/ Biely vlk

Symbol a afirmácie:

•  Ja som sila stromu života.

•  Ja som múdrosť a sila predkov.

•  Prepájam sa so silou prírody.

Zaspievaj si pieseň indiánov.
Zem je moje telo, Voda je mi krvou,
Vzduch je mojim dychom, Oheň mojim duchom.

S láskou
Slnko v Srdci  🙂