Mahá Chohan

Vnútorná múdrosť

Pôsobenie energie:

•  Byť v súlade so svojim srdcom, žiť v bdelosti, múdrosti a nepripútanosti.
•  Nasledovať svoje vedenie vnútornej navigácie v praktickom živote.
•  Oslobodiť sa od filtrov iných, systému, strachu a obmedzení.
•  Udržiavať svoju vysokú vibráciu, byť zod- povedný za svoje konanie.
•  Rozhodovať sa slobodne.
•  Byť sám sebe pánom i majstrom.
•  Poznať vesmírne zákony a vedieť ich uplatniť v pozemskom žití.
•  Plynúť vedome v toku neustáleho rastu a učenia sa z vlastných skúseností.

Posolstvo:

Milovaní, Som Mahá Chohan, svetlo žiarivej Pravdy Ducha. Som ten princíp, ktorý nesiete v jadre svojho kryštálu Vedomia. Je to svetelná podstata, v ktorej je zakódovaná živá Pravda Stvorenia. Áno, nesiete to v sebe. Je to dedičstvo vášho pôvodu, Stvoriteľa v jadre každej bytosti. Je v hĺbke vašej bytostnej podstaty. Proces prebúdzania sa do najvyššej múdrosti je proces uvoľňova- nia a odlupovania všetkých vrstiev, ktoré zakrývajú jasnosť Pravdy. To, čím prechádzate na ceste k Pravde, nie je učením sa. Je oslobodzovaním sa. Pravda je Svetlo. Je vo vás. Ste ňou. Život vás teraz spreváza cestou odpútavania sa od toho, čo nie ste. Všetky ilúzie, prevzaté programy a vzorce života od iných. Strachy a blokády, ktoré ste si prisvojili v zraňujúcich skúsenostiach, matri- cu správania sa, aby ste zapadli do spoločenstiev, aby ste vyhoveli očakávaniam iných... Prešli ste dlhú cestu. Vaša duša vie a pamätá si pocit, stav by- tia, ktorý sa nedá zabudnúť ani spútať, je nezničiteľný. Je to sloboda Ducha. Tým ste. A to svetlo, teraz podporené prúdom fotónových častíc, ako posla novej doby, zobúdza sa a žiari. Zvnútra, z jadra, rozpúšťa temné krusty brnení. Vrstva po vrstve až v samotnom strede.. otvoria sa krídla duše.
Je jedno, z ktorej úrovne začnete. Duch prebúdza dušu a oživuje telo. Ale pôsobí to aj opačne. Keď vnesiete novú iskru do vášho tela pohybom, výživou, prírodou, otvorí to dušu, oslobodzuje myseľ, na- vracia k Duchu.

Teraz je čas.

Nechajte sa viesť a nasledujte svoje srdce. Tam je brána i kľúč i nová cesta v sile, ktorá sa vo vás prebúdza. Buďte prví, ale nie ste jediní. Keď prekročíte prah vlastného strachu a zhodíte brnenie nadýchnete sa lásky skutočného života, Duch vás zaplaví nekonečnými možnosťami tvorenia a prebudíte sa v realite spriaznených duší. Sú vás milióny. Živá, dýchajúca energia novej Gaii.
Toto je vaša cesta k Sebe. A ja som s vami. Vo vašom posvätnom strede.

S láskou a úctou k milovaným dušiam úsvitu - Maha Chohan.

Symbol a afirmácie:

Ja som majster svojho života.

Pevne stojím v jadre svojej múdrosti.

Rozhodujem sa slobodne, zo svojho srdca.

Jasne vymedzujem svoje hranice.

S láskou
Slnko v Srdci  🙂