Lady Nada

Láska, krása, harmónia

Pôsobenie energie:

•  Nežné a láskavé vedenie k sebaláske a sebaprijatiu.
•  Prepojenie sa a liečenie vnútorných častí duše - podosobnosti - muž, žena, dieťa, ...
•  Poznať, cítiť a vyjadrovať najvzácnejšiu hodnotu v sebe i v každej bytosti - LÁSKU.
•  Celistvosť a harmónia vo vnútri i navonok.
•  Tvorenie láskavých a harmonických vzťahov.
•  Dôverné otvorenie sa intímnym spojeniam v partnerstve a ochota rásť cez posvätnú sexualitu.
•  Umenie objavovať, rozvíjať a podporovať Božské vlastnosti v kaž- dej bytosti, sila tvoriť zdravú rodinu.
•  Schopnosť poznať dohody duší a účel vzťahu v osobnom raste.
•  Zjednocuje posvätné vťahy. Kozmických priateľov a dvojplamene podľa Božského plánu a dohody duší.

Tieto spojenia prebúdzajú tú najčistejšiu energiu pozemskej lásky, ktorá je gejzírom prebudenia Božského vedomia.

Posolstvo:

Som Nada. Tá najčistejšia podstata vašej Duše. Božský zvuk Lásky. Môžete si ma predstaviť ako ten najláskavejší dotyk vášho domo- va, ako prístav dôvernej lásky a nekonečný prameň liečivej energie, spájajúcej rozštiepené a zranené časti vašej duše do dýchajúcej, pulzujúcej, spievajúcej Jednoty. Som esencia spájajúca každú bytosť s jej podstatou. Pre niekoho ako náruč matky, niekto ma cíti ako dôveru priateľky, či sestry, vášeň partnerky, či milenky. Som premietnutým Zdrojom Božskej lásky, kto- rá má nekonečné odtiene. Podstatou je spojenie so Zdrojom v sebe. Poznanie zákonov vesmírnej lásky vo vzťahoch. Nežne a láskavo prebúdzam vaše vedomie, aby ste poznali, akí vzácni ste. Milovaní, ste kryštály kozmickej lásky a Svetla, rozsia- te vo vedomí Gaii. Ste živým Bohom a toto vedomie sa prebúdza s každým dňom. Po- znávate, že láska je ten kľúč. Láska je tá cesta k vášmu oslobodeniu od pút strachu a ovládania temnotou nevedomosti. Láska, ktorá je vo vašom srdci ako zdroj vašej existencie. Len vy, každý jeden z vás, máte prístup k tejto neobmedzenej sile zá- zrakov a tvorenia novej reality, ktorá sa vám otvára vo vašich snoch. Uvoľnite sa a dovoľte si milovať. Milovať  ľúbiť celým srdcom, celou dušou. Len sa uvoľnite, otvorte zovreté dlane a nastavte ich dotyku. Boli ste toľkokrát zranení, že ste sa schovali pod panciermi a uzavreli svoje srdce. Čaká na vás láska vašej duše. Keď sa s dôverou otvoríte, prijmete samých seba, v dokonalosti, akej ste, ľad okolo vášho srdca sa rozpustí. Sila svetelnej lásky vytryskne a pred vami sa otvorí nová skúsenosť milujúceho bytia. Pritiahnete spojenia s partnermi vašej duše, vašej kozmickej rodiny a tvorivú ne- koneečnú silu dvojplameňov. Ponorte sa do tej lásky! Prebudí vo vás plameň zázračnej sily. Pocítite dôveru milovať. Stáva- te sa novým Svetlom a ladičkou vzostupu cez mocnú silu posvätnej sexuality. Láska vášho srdca vás povedie k odhaľovaniu tajomstiev tantry, prastarého umenia spájania, liečenia, omladzovania. V napojení sa na božský tvorivý Zdroj cez spojenie s partnerom v milostnom súzvuku. Je čas oživiť tieto Dary Bohov a poznávať ich v dennom živote. Som tu a čakám na vaše zavolanie a umožnenie liečivým uvoľneniam z drám a pút karmických vzťahov. Pomôžem vám vyladiť svoje bytie na pritiahnutie súzvučnej duše lásky.
Milujem vás čistotou Božského prameňa Lásky Ducha. Vaša Lady Nada

 

Symbol a afirmácie:

Ja som láska, krása, harmónia.

V oprijatí protikladov sa zaceľujem.

Prijímam sa vo svojej prirodzenosti.

Otváram sa bezpodmienečnej láske.

S láskou
Slnko v Srdci  🙂