Kozmické symboly

Kozmické symboly

Kozmické symboly sú kľúce k prebudeniu Kozmickèho Vedomia v našom živote. Sú blízke  všetkým vteleným vesmírnym bytostiam, nám , ktorí sme súčasťou kozmickej svetelnej rodiny , bytostiam vyslaným pomócť pri vzostupe Gaii. 

Vieš ako ich používať, ich spúšťačom je súladná vibrácia. Znamená, že pozdvihujú našu energiu k rozpamätaniu sa na náš domovský kozmický pôvod duše.

Patria medzi vyspelè vibračne silnè kryštály a na ne potrebujeme dozrieť, aktiváciou pozemských, harmonizačných a svetelných symbolov. 

S láskou Slnka v Srdci

Sofia