ARIS

Symbol uzemnenia

Aris je kryštál, ktorý v sebe nesie silu zdravých koreňov. Je nevyhnutnè uzemnenie v procese znovutvorenia našich "krídiel". Spojenie s jadrom Matky Zeme-Lady Gaii, nás napája na Akáša knižnicu všetkých záznamov skúsenistí našich vtelení . Zaplavuje nás silou a hojnosťou tryskajúcou z planetárnej sily. 

Vedie nás k vedomejšiemu preciťovaniu a ukotveniu v prítomnom okamihu. 

Požehnávame.

Nech slúži.