ATRÁNA

Kryštál čistých pocitov

Pocity sú sestrami myšlienok. Sú prejavenou energiou mysle. 

Atrana je symbol, otvárajúci čistotu srdca a prejasňujúci silu pocitov. Uvedom si, čo cítiš, ako sa cítiš, vizualizuj si kryštál ATRÁNA  a nechaj ho vstúpiť do zdroja pocitov.

Uvedomíš si nevyhnutnosť prijatia a prirodzenosť  všetkých pocitov . A poznanie, že všetko vychádza z lásky. 

Toto poznanie ti pomóže prijať a milovať všetko takè akè je. Stať sa tvorcom svojej reality, stať sa tým, kto si vedome vyberá a tvorí tie pocity, ktorè ti umožňujú cítiť sa dobre .Cítiť sa milovanou bytosťou, ktorá MILUJE.

S láskou Slnko v Srdci.