DEVAR

Naplnenie prianí

Krásny symbol. Pripomína plnosť tehotnej bohyne obdarenej  životom. Vyjadruje a prebúdza hojnosť ako prirodzený stav bytia. 

Plynieme životmi a učíme sa vedome tvoriť. Uznať seba ako tvorcu svojho života a spolutvorcu príbehu ľudstva. Poznávame silu svojich myšlienok a vlastnou skúsenosťou zažívame plody svojich vedomých , či nevedomých zámerov. 

Devar vnáša do celèho procesu zhmotňovania prianí jasnosť vedomia. Poznávame kam chceme nasmerovať náš život. Rozpúšťajú sa priania presiaknutè egom a strachom a ujasňujeme si priority. 

 

Môžeme BYŤ, ROBIŤ A MAŤ ČOKOĽVEK SI DOKÁŽEME PREDSTAVIŤ. Môžeme zakúšať, spoznávať a vychutnávať všetky odtiene života. Môžeme vytvoriť dosiaľ nepoznanè možnosti existencie, prekračovať limity, otvárať zázračnè brány slobody, mystiky, umenia . Č O K O Ľ V E K! 

Čím viac rastieme do vnútornej hojnosti , tým naše zámery pretavujeme z túžby mať-do túžby BYŤ. 

Tá najdôležitejšia otázka, ktorou si formujem svoj zámer je- Ako sa  chcem cítiť? Čo túžim zažívať? Akým bytím sa túžim naplniť? Čo v sebe chcem prebudiť?...

Keď v sebe rozozvučím tú energiu bytia, naplním sa tým, rozžiarim zvnútra- forma sa vytvorí sama.

Všetko začína v kuchyni nášho srdca. Vďačnosťou a pokorou skyprím pôdu. Láskou a vierou ju vyživím. Zámer je semienko, ktorè má v sebe zakódovanè rast,roces dozrievania i šťavu plodov. Nadšenie duše a radosť zo života je živá voda podporujúca napĺňanie a dormovanie realizácie prianí. Celý proces je ako dielo, umenie skutočnèho života. Rajská záhrada zrelých , voñavých plodov nášho plodnèho snívania. Teda tvorenia. 

Každým prianím sa rozpína vesmír. Naša duša piští šťastím, keď tvoríme. Využime dar tejto doby, vedomia prebudenej múdrosti i sily zodpovednosti a TVORME ZO SVOJHO SRDCA. TAM JE ZDROJ VEČNEJ INŠPIRÁCIE STVORITEĽA . DOVOĽME SI BYŤ SPOLUTVORCOM-nie nástrojom. Radosť a nadšene sú signálom, že ideme správnym smerom. Dovoľme si tešiť sa z dokončovania zámerov a zbierať plody a zdieľať ich energiu. Tvorivá energia je ako epidèmia . Šíri sa a inšpiruje, až sú všetci ako tešivè decká. A to je to najlepšie, čo sa tomuto svetu môže stať. 

Pridaj sa :-)). 

S láskou Sofia