ELEXIER

Bezpodmienečná láska

Nesieme to v sebe. Sme utkaní z vlákien tej najčistejšej energie. Keď spoznáš jej podstatu v Sebe, všetko sa otvorí jasnosti. Bezpodmienečná láska je dokonalosťou vo všetkých podobách. Elexier nám oomáha prebudiť v sebe túto čistú vibráciu, ktorá k nám prichádza zvnútra duše...z kozmickej brány hviezdneho domova. Je podstatou, ktorá sa v nás prebúdza. 

Precíť tento kryštál srdcom a vnes ho všade, kam cítiš. Pečať lásky bez hraníc a podmienok.