SHEN' ARIN

Mužská energia

Je ako oko. Brána k skutočnej sile.   K podstate mužskej energie, ktorá je kostrou celèho Univerza. Doplňujúci- Ženský princíp -prejav kozmickej matky-životnej energie je v každom z nás  životom a hojnosťou, plodnosťou a láskou. V symboloch Skutočnosti je prejavený kryštálom SIAS.

ELTA - prebúdza a vyrovnáva v nás posvätný princíp muža, rytiera, veľkňaza, panovníka, otca, milenca, všetkých archetypov láskavej a rozhodnej sily....V energiách Novej doby je OCHRANOU BOHYNE. Ochraňuje zákony života, ochraňuje zdroje života , pramene i toky prúdenia Božskej energie. Ochraňuje a zveľaďuje Pravdu. Prebúdza odvahu prejaviť a zušľachtiť svoju silu vôle. Zhmotniť svoje zámery a zbierať plody rozhodnutí. Pôsobí ako vedomý ochranca princípov Ducha v úrovni hmoty. Preduchovñuje novonastavujúci systèm. A všetkým preniká LÁSKA, KTORÁ JE ČISTÝM PRAMEŇOM ZDROJA. Muž v tvojom vnútri rozžiarený kryštálom ELTA vládne múdro svojmu životu. 

Ak si v ženskom tele rozvíja v tebe odvahu a vôľu prejaviť sa a byť  sama sebou. Ak si mužom otvára ti srdce a vedie ťa k vedomèmu tvoreniu zo srdca a prítomnosti. K vedomej transformácii v ukotvení v láske.

Privolaj si Metatrona . Vo fialovom paprsku Pravdy aktivuj ELTA v zjednotenej čakre. Požiadaj Ježíša o prebudenie posvätnej energie mužskej sily  a vyrovnanie so ženskou podstatou. v dokonalej harmónii s tvojim stredom. Precíť to a nechaj v sebe pôsobiť v dôležitých rozhodnutiach, kde potrebuješ zobudiť silu vo vnútri.

Buď vedomým ochrancom lásky a pravdy prebudenej v tvojom srdci. To je skutočná sila , ktorá ťa povedie k rozkvetu Vedomia. 

S láskou Sofia