LOTUS

Kryštál nového vedomia

Plápolá v tebe oheň, ktorého sila ťa môže preniesť cez všetky hranice.Ukazuje tvoju schopnosť pre niečo sa nadchnúť a prejaviť to. Nechaj sa oživiť intenzitou svojho srdca aktivuj v sebe kryštál LOTUS  a odovzdaj aa životu.Daj priestor a výraz vlastnèmu nadšeniu a radosti. 

Tento oheň požehnaný  LOTUS-om Univerzálnej sily ťa môže oslobodiť od zábran a blokov natoľko, že prekvapíš seba a inšpiruješ iných. Ži otvorene, osloboď sa od starých predstáv o sebe, druhých, o svete. Tak dáš priestor silám lásky a tie dokážu meniť a stále naplňovať tvoj život..

Vdýchni svetelný symbol LOTUS a vnímaj ako Novè vedomie v tebe odpovedá na otázky :

-PRE ČO VNÚTORNE HORÍŠ?

-ČO ŤA ZAUJÍMA, NAPĹŇA, PRE ČO SA NADCHNEŠ?
-AKÝM SPÔSOBOM SA CEZ TEBA CHCE VYJADRIŤ ŽIVOTNÁ SILA? Nasledovaním lásky a radosti sa stávame tvorivými úplne prirodzeným spôsobom. A práve to nás hlboko napĺňa a posúva nás do energií tvorenia Novèho Vedomia.

S láskou Slnko v Srdci