MOHÁRA

Čistota myšlienok

MOHÁRA-kryštál očisťujúci myseľ. Je esencia , nesie v sebe vibráciu, ktorá odkrýva vrstvy mysle, vstupuje hlboko do podvedomia i nevedomia. Sprítomní pre uvedomenie kľúčovè mentálne programy ega, ktorè potrebujú byť presvetlenè našou láskou. Odkrývajú sa a očisťujú korene ich vzniku a prejasňujú čistým kryštalickým vedomím Zdroja. Hladina našej mysle sa upokojí a v nebeskej jasnosti sa na nej môže zrkadliť sila nových vízií a tvorivých inšpirácií.

Vstúp do tejto vedomej zmeny a učiň svoju myseľ dokonalým nástrojom tvorenia tvojej najvyššej vízie , ktorú nesieš v srdci.

S láskou Slnko v Srdci