NEKTUM

Kryštál spomienok

Nektum-je aktivátor božských vrstiev v našom vedomí. Odkrýva závoje ilúzie a vedie nás postupne k zdrojom skúseností vlastných osvietení. Vynárajú sa spomienky na náš kozmický pôvod a my sa rozpamätávame, že sme Božským vedomím na prekrásnom skvoste -Gaii.

Nektum  otvára priame spojenie s momentami zasvätení a praktickèho využitia tejto vibrácie . Stav kedy nesieš Božskè vedomie v pozemskom tele. Nektum-pozdvihuje vibráciu duše do stavu, kde sa vynárajú spomienky dôležitè pre túto inkarnáciu. Sú pomocou v napĺňaní poslania v tak dôležitom čase, ktorý tvoríme.

Užívaj ho vedome a s láskou

Slnko v Srdci