NUBÍ

Kryštál prijatia Jednoty

Mocný most k preladeniu z vibrácií podmieňovania, strachu a  všetkých odtieňov duality do vibrácií Vedomia Jednoty. Prináša jasnosť v rozpoznaní čistoty vnímania a tvorenia reality Lásky. Ukotvuje v zodpovednosti myšlienok, pocitov, činov, ktorè  tvoríme.Vnáša múdrosť a zodpovednosť do života vnútornej premeny.

Nechaj nech prestúpi celè tvoje bytie , vdychuj  do svojho vedomia, prežiarený zlatým svetlom NUBÍ-symbol prijatia Skutočnosti.

S láskou Slnko v Srdci