OMAR TA SATT

OMAR TA SATT

"OMAR TA SATT milovaní", takto sa nám prihovárajú naši svetelní sprievodcovia, vysokè anjelske bytosti. V tom pozdrave je vibrácia, ktorá vytvorí vibračný súlad a srdcia sa navzájom prepoja. Je to svetelný most, ktorý uľahčuje komunikáciu na všetkých úrovniach. Je prejavom lásky, rešpektu, úcty a vzájomnèho súzvuku duší. Otvára a zjednodušuje spojenie naprieč mnohým dimenziám.

Vyslov OMAR TA SATT-predstav si svelom rozžiarený symbol a privítaj svetelnú bytosť s ktorou sa túžiš spojiť.

V OMAR TA SATT Duch sa rozpoznáva v mnohých formách. Sponávame Seba v dokonalom Stvorení Jednoty.