SHEN' ARIN

Ľudská láska

Čo môže byť krajšie? A predsa zažívať lásku vo vzťahoch , precítiť ju , jej farebnosť a mnohorakosť je umením , ktorè spoznávame celý život. 

Vzťahy sú pre nás zrkadlom. Sú najzreteĺnejším praktickým učiteľom.. Dovoľujú nám spoznávať seba . Skrytè stránky našej potlačenej osobnosti môžeme vidieť, cítiť, zažívať v našich najintenzívnejších zrkadleniach. Duša túži po Jednote. To je stav bytia , v ktorom pulzuje Boh. Na ceste k Jednote postupne oslobodzujeme časti duše uviaznutè v životných traumách a zjednocujeme ich v našom srdci. Tu a teraz. Cez uvedomenie a prijatie každèho pocitu

Vzťahy nám dovoľujú spojiť všetko v sebe.Spoznávať Lásku. Ľudskú lásku. Začína PRIJATÍM SEBA. VRCHOLÍ SPOZNANÍM BOHA V SEBE. 

Vážme si naše vzťahy a dovoľme múdrosti v nich vidieť partnerov sebaspoznania. Dovoľme láske aby sme vďaka nim rástli. Aby sme sa oslobodzovali z pút vlastných obmedzení, rozpúšťali karmickè záťaže i odhŕňali závoje zabudnutia. Vo vzťahu vždy vidíme vlastnè zranenia i vlastnú veľkosť. Tak to vesmír zariadil cez zákon zrkadlenia. VŽDY VIDÍME SEBA. KĽÚČ K  SEBE CEZ OSLOBODENIE  sa VO VZŤAHOCH 

A BOH sa nás vždy pýta -Ako sa chceš cítiť vo svojich vzťahoch? Čo by teraz urobila láska?Ako by to ochutila, Afarbila, vyliečila, oslobodila, vypovedala, ....LÁSKA?

Shen'Arin je kryštál vnášajúci VEDOMIE DO NAŠICH VZŤAHOV. Povyšuje partnerstvo vo všetkých úrovniach na vzájomnè prebúdzanie . Otvára nekonečnè možnosti preciťovania živèho  Vedomia v pulzujúcich vzťahoch. Napĺňa ich úctou, radosťou, tvorením, vzájomným spoznávaním. Pozdvihuje vibráciu a umožňuje sa rozpamätať na posvätnè...JA SOM TY-TY SI JA. Nechaj ho vstúpiť do prúdu svetla medzi srdciami...a rozžiar svetlom Božej lásky. 

S láskou Sofia