TEEAS

Kryštál skupiny

Láska a jednota. Cítiť súzvuk a vzájomnè spojenie. Podpora a zdieľanie bezpodmienečnej lásky vo všetkých podobách skutočných hodnôt. 

Tento symbol v pôsobení sily a jasnosti Archanjela Michaela vnáša jednotu vedomia-JEDEN ZA VŠETKÝCH-VŠETCI ZA JEDNÈHO. 

Súzvučnè kruhy vyjadrujú vlny harmonizujúce  všetky úrovne skupín s ktorými sme prepojení- ja ,rodina, priatelia, národ, ľudstvo, kozmická rodina, anjeli, archanjeli, nanebovstúpení majstri, hviezdna rodina...Žiarim láskou, prijímam lásku. Som vnútornou istotou, som súčasť všetkèho, celistvosť -zjavuje sa mi vo všetkom...

My sme tá ladička nastavujúca obraz a pósobenie vibrácie toho, čo vysielame. TEEAS zjednocuje a vnáša pocit istoty a bezpečia v akejkoľvek skupine, ktorej sme súčasťou. 

Vo svete sa láme chlieb. Slovensko prechádza premenou. Poslaním Slovenska je prebudiť LÁSKU A JEDNOTU.. SEBAÚCTU  A NÁVRAT K SPOJENIU . HODNOTÁM ŽIVÈHO ŽIVOTA ŽIVY. Všetko sa v kotli miesi a  usporiadava podľa novonastavených vesmírnych vibrácií. Ich jasnou podstatou je úcta k sile ľudskosti,  prírody, srdca a pravdy. Novè vedomie zasievame v každom okamihu svojho života. V obyčajnosti, jednoduchosti, nadhľade v plnom vedomí a dôvere vo všetky kroky premeny. 

Aktivuj TEEAS vo svojej predstave do svojho vedomia, vyšli ho do vedomia rodiny, ...do všetkých súčastí kolektívneho vedomia, kde cítiš previazanosť energií a vzájomnosť bytia. Všade tam, kde cítiš ako Zdroj Pravdy, lásky, jednoty zo stredu-sa rozlieva Novè vedomie všetkými smermi rovnomerne všetkými formami života.

Nemôžeme meniť iných svojvoľne. Každý má svoju cestu, svoj vývoj k prebudeniu.  Však poznaním , že všetci sú mojou súčasťou , že všetko JE JEDNO, že všetko je Jedno živè vedomie Zdroja-..v tomto sa prebúdza TEEAS Vedomia Jednoty čistèho súcitu, súzvuku, úcty , dôvery a...NEKONEČNEJ SLOBODY. 

Teším sa na všetky naše Vítania jari, leta, jesene, zimy. Obrady Zemivďaky. Kruh v kruhu kruhu, kde ruka v ruke cítime JEDNOTU A SPOJENIE. Točíme sa okolo ohňa do ktorèho sme vložili symboly vďaky Životu, Zemi, Vesmíru, Sebe, BOHU vo všetkom. Spev, radosť, zdieľanie. Oslava žitia. Uuuuužasné energie. Ženy, muži, deti, psi, mačky, srnky, diviaci, vtáci, predkovia, bytosti nekonečnej rodiny prírody, duchovia Zeme, nebeskí majstri. Raj na zemi. Teeas. Juchuuuuuuuu.

 

S láskou Slnko v Srdci