Numerológia otvára to, čo vo svojom vnútri dávno o sebe vieme.

Numerológia samotná je zahalená tajomstvom, pretože využíva predovšetkým reč symbolov. A symboly sú niečo ako kozmický jazyk. Každý symbol je rezonátor, ktorý vytvára určitú energiu. Hovorí sa, že podobné energie vytvárajú podobné tvary a podobné tvary vytvárajú podobné energie. Z toho vyplýva, že každé číslo je určitý tvar, ktorý rezonuje určitou energiou.

Podľa toho môžeme numerológiu používať pre naše vlastné sebapoznávanie, narodili sme sa v určitý deň a z toho dňa môžeme sledovať určité aspekty nášho života: Kto som, aké tu mám poslanie, akým kľúčom môžem naplniť to poslanie, aká je moja cesta, čo v každom roku alebo v každom jednom období mám naplniť.

Numerológia je úžasný nástroj a pomôcka k tomu, ako nájsť hlbšie dary nášho života, ako sa v živote orientovať. Je to ale len nástroj, ktorý pomáha otvoriť intuíciu. Intuícia je ten skutočný a pravý kľúč ako pochopiť veci, ktoré nie sú viditeľné fyzickým okom.

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video

Ako pracuje dobrý numerológ?

Numerológia otvára to, čo vo svojom vnútri dávno o sebe vieme. Čo cítime…
A samozrejme každý numerológ má slobodnú voľbu a je na ňom, ako bude túto cestu človeku otvárať.

Jeden z najvyšších duchovných zákonov je zákon slobody. Ak numerológ len odhaľuje z rôznych uhlov pohľadu aspekty života, ale pritom nechá každému človeku jeho slobodnú voľbu, aby sám sa rozhodol, čo z toho chce vnímať a prijať do svojho života, tak vtedy je to správny pohľad.

Ak numerológia, tarot alebo akákoľvek iná cesta berie slobodnú voľbu, pokiaľ jasne determinuje a určuje, čo má človek v živote robiť, nie je to správne. Pretože v tej chvíli už výklad môže byť určitým programovaním.

V skutočnosti sa ale každý sám rozhoduje, ako tento výklad poňať. Numerológia odhalí človeku aké má poslanie, s akými darmi sem prišiel a akým spôsobom má svoje poslanie naplniť.

Ďakujeme všetkým Poslom Svetla, ktorí nás podporujú.

S láskou,
Slnko v Srdci