Zemi Vďaka - Letný slnovrat 21.6.2023

21.6.2023 Polerieka

Slnko v Srdci - cesta k sebe vás srdečne pozýva na Stretnutie Zemi vďaka
- letný slnovrat - VÍTAME LETO:)

KEDY:  v stredu 21.6.2023 o 17.00 hod
KDE: v dedinke  Polerieka na lúke pod lesom ( 24 km dedinka od Martina smer Prievidza).

Milí priatelia, JE TU LETO!
Slnko svojou silou zohrieva zem, pohládza naše tváre teplými lúčmi a rozžiaruje naše srdcia. A my ho privítame spoločne nádherným obradom  SLNKA, ktoré  cez naše SRDCIA pobozká ZEM.

ZEMI VĎAKA
je obrad lásky, pri ktorom sa stretávame v posvätné dni slnovratov a rovnodennosti. V tieto dni sú otvorené časopriestorové a dimenzionálne brány vesmíru a Zem je zaplavovaná lúčmi požehnania  a sily vysokých frekvencií. Múdre civilizácie, naši predkovia v tieto  dni v podobe rôznych obradov sa spájali so svojimi sprievodcami, ďakovali MATKE Zemi a OTCU NEBIES a svojimi modlitbami požehnávali cestu pre nové žitie. Je čas transformácie. Našej premeny.  Neptún svojou silou v znamení rýb nás opäť ponoril do vedomia JEDNOTY . Spájame sa pocitovo s našou kolískou Zdroja a rozpomíname sa, že sme lúčom SLNKA premietnutým na Zem, Lúčom kozmického zdroja, ktorého tvorivú silu nesieme vo svojom srdci.
Začína JAR  a budeme mať možnosť zasiať nové prianie, túžby, ciele, vízie, modlitby, prosby do svojho srdca, do Matky Zeme aj do spojenia sa s vyššími silami svetla. 
Rozpustenie ega, odpustenie, uvoľnenie odporu ...odovzdanie sa vyššej sile, kontemplácia s prameňom stvorenia - spojenie s plodovou vodou Matky prírody... očista mysle, duše, tela ..to sú symboly týchto dní. A cez vedomie prítomného okamihu pripravujeme sa na veľké a radostné počatie. Keď slnko vstúpi do barana – sme pripravení vedome sa zrodiť spolu s pramatkou ŽIVOU do aktívnej role spolutvorenia vesmíru, nášho života, rodiny, národa, planéty... galaxie, kozmu, bunky...Kolobeh života pokračuje v počiatku nového cyklu.
Pre mnohé národy sa v deň jarnej rovnodennosti začína Nový rok. Príroda smeruje vedomie k podstate každého semienka a v strede tej najmenšej čiastočke stvorenia sa rozsvieti tvár BOHA, BOHYNE, VEĽKÉHO CELKU. Celým našim bytím sa rozlieva požehnanie ..A Stvoriteľ nám do uška šepká:, ,PRAJEM SI TO, ČO SI PRAJEŠ TY. V TVOJEJ TÚŽBE SA ROZPÍNA VESMÍR A TVORÍ NOVÁ ZEM. TVOJA VÍZIA PREŽIARENÁ LÁSKOU URÝCHĽUJE TVORENIE. V TVOJICH TÚŽBACH SPOZNÁVAM SEBA. V TVOJICH VÍZIÁCH JE ODZRKADLENÝ BOŽÍ PLÁN PRE TEBA...“ Vízia premietne, túžba rozsvieti, inšpirácia ponúkne cestu, čin naplní  a orgazmicky zjednotí...
Každá myšlienka tvorí. Vedomá, či nevedomá. Dostávame to, na čo myslíme. BEZ ohľadu na to, či to chceme, alebo nie, či je to pre nás dobré, alebo nie. Dostaneme všetko o čo požiadame...V tento čas sa  prebúdza vnútorné dieťa- slnko v našom srdci pýta. - po čom túžim? - čo túžim zažívať? - čo túžim tvoriť, ako sa chcem cítiť... vo vzťahu,  práci, medzi ľuďmi,... Tak ako zakladáme novú záhradku, sejeme semienka do teplej zeme, a zalievame vodou... tak svojimi víziami zalievanými pocitmi lásky a dôvery tvoríme seba. 

OBRAD SLNKA - ZEMI VĎAKA.
Nádherná lúka pod lesom, pri kaplnke.. Dolinka v Turčianskej kotline... v dlaniach Veľkej a Malej Fatry. Dedinka Polerieka,  maličká... malebný to kraj s pulzujúcou energiou Bohyne. Krajina  tu tvorí Kalich, prirodzene znásobuje silu, lásku a spojenie s lonom Matky.
Miesto kde Janka a Danka majú svoje korene a kde žijeme. Obrad je modlitba, rituál súzvučiaci s tradíciami Slovanov, Aztékov a Máyov. Vytvoríme posvätný priestor, kruh Jednoty. Obradným spôsobom sa prepojíme so 4 elementmi - ohňom, vodou, vzduchom a zemou, poprosíme o ochranu a vedenie predkov, duchovných sprievodcov prírody i Vesmíru, svetelných Majstrov, archanjelov, pomocníkov na ceste...
Otvoríme silu Spojencov Ducha 7.Strán - východ, západ, sever, juh, jadro Zeme, stred Galaxie, stred srdca. Svoje vízie ukotvené v obradnej palici spoločne posvätíme a vo veľkej vatre – ohňom odvahy  odovzdáme vesmíru. Obrad je podvečer pri západe slnka.

Prineste si so sebou:
Obradnú palicu - vízií a túžob Vodu z prameňa vo vašom okolí - pre požehnanie
Semienka, čo zdieľať chcete
Bubny, hrkálky, píšťalky a iné nástroje ducha...
Snáď koláčik, či chlebík doma upečený, jabĺčka, či iné dobroty na spoločný stôl hojnosti - ĎAKUJEME 🙂
Letno sa oblečte, ženy dlhé farebné sukne vyvlečte
Ale hlavne príďte s úsmevom a otvoreným srdcom... 

Ako si vytvoriť obradnú palicu

Je to nádherná mágia, proces  tvorenia, ktorý rozhýbe v súzvuku všetky úrovne bytia - myseľ, dušu i telo. Mysľou- tým nádherným nástrojom umenia života - vytvárame najvyššie predstavy o svojom žití. Je našim  architektom. Ak  ju ovládneme, je nám k službám. Duša- sila emócií, ktorou ohmatávame naše predstavy, preciťovaním ochutnávame či a ako to chceme zažívať... doslova je to kuchyňa našej duše, kde dávame silu predstavám... Pocity nám zrkadlia - ako sa cítime v predstavách a myšlienkach, na ktoré sa zameriavame. Tam sa zrodí z vízie túžba... Alchýmia tvorenia- tá posvätná mágia umocňuje celý dej - ako myšlienku manifestovať, umocniť... je to božská hra... s archetypálnymi nosičmi energií - bylín.

A tak objavujeme krásu a silu tvorenia v spojení so 4 elementmi.
Obradná palica vízií v sebe zjednocuje silu najvyšších prianí, túžob, modlitieb. Zjednocuje 7 úrovní, v ktorých sa premieta naše bytie tu v tejto pozemskej realite. 7 úrovní, 7 čakier, 7 stupňov zasvätenia... 7 oblastí života, v ktorých sa prejavujeme a rastieme. 7 modlitieb, postavených na prvotnej vďačnosti za jednoduché žitie. 
Ako vieme najvyššia modlitba je vyjadrenie vďačnosti. 
VĎAČNOSŤ JE  AKO PEVNÁ PODA POD NOHAMI, KEĎ SA CHCEM ODRAZIŤ VYŠŠIE.

Čo potrebujeme?

Palica - drevená palica – symbolizuje čakrálny stĺpec, veľkosť približne od konca tvojej chrbtice po temeno hlavy. Symbolizuje  žezlo moci.. vyber ako cítiš...
7 DRUHOV BYLÍN -  sú nosiče  energie, posilňujú proces očisty, harmonizujú a umocňujú  silu zámeru. Vyberaj intuitívne, snáď netreba pripomínať, že  bylinky, čo si nazbierame sami sú pre nás najlepšie
Látkové štvorčeky - do nich budeme baliť  tie bylinky  nesúce esencie našich túžob. Je na našom výbere  a fantázii sa medze nekladú. Farba, materiál, vložené symboly, či priamo lístky vpísaných prianí... vložených k bylinkám do štvorcov látky... my tvoríme!!!
ŠPAGÁT- prírodný materiál, ním budeme viazať batôžky vízií a jeden za druhým na jednej niti, od seba vzdialené  asi 10 cm. A potom ich špirálovite obtáčame okolo palice pevne tak, aby boli v poradí a vo výške  pulzovania čakier. Od prvej až po siedmu.
OČISTNÉ POMÔCKY- vydymovacia miska, živice, očistné tyčinky, živá voda... alebo len čistá myseľ a vedomie prítomnosti. Čím jednoduchšie, tým lepšie.
STRUČNÝ POSTUP: Priprav si posvätný priestor,  v príjemnom  pokojnom prostredí, privolaj svojich pomocníkov Svetla... 
využi na to silové dni.. 18.6.2023 - najbližší NOV mesiaca.
Očisti priestor, nalaď hudbu, bubny...
spoj sa s láskou svojho najvyššieho Ja, srdcom Matky Zeme i srdcom Galaxie...prebuď dychom svoje čakry.
Vcíť sa do svojej prvej čakry... Symbolizuje STABILITU V TELE, ZDRAVIE A VNÚTORNÚ ISTOTU, HOJNOSŤ  A VITALITU.  Vezmi do dlane štvorček látky, prilož na úroveň 1.čakry - panvy a vytvor si NAJVYŠŠIU PREDSTAVU  ako sa cítiš, v dokonalom zdravom tele,  prežiarenom vitalitou... predstav si súzvuk s domom v ktorom žiješ... vlož do tej predstavy priania, ktoré túžiš vniesť do života a PRECÍŤ, AKO BY TO BOLA PRÍTOMNOSŤ.  Potom tak ako ťa vedie srdce vyber štipky byliniek a vlož do šatočky. Zaviaž špagátikom a pokračuj k ďalšiemu prianiu...

Tu je inšpirácia ku všetkým siedmim úrovniam

ZDRAVIE, HOJNOSŤ, MATERIÁLNY SVET. najvyššia predstava -  O dokonalom zdraví , vitalite, obydlí v ktorom sa cítim dobre...
PARTNERSTVO- Ako sa cítim vo vzťahu kde prúdi láska, úcta, harmónia, vzájomnosť...Vízia, pocit...
PRÁCA, tvorenie- spolupráca , odvaha byť sám sebou, sebaocenenie, vysnená práca
RODINA, HARMÓNIA, BEZPODMIENEČNÁ LÁSKA, sebaláska, sebaprijatie, deti...túžby srdca      
KOMUNIKÁCIA, SLOBODA, cestovanie,  vysnená dovolenka, dobrodružné sny,  krídla...      
NOVÉ VIDENIE – prianie pre svoj duchovný rast      
NOVÁ ZEM – vízia ľudstva, ktoré žije v súzvuku s Matkou Zemou, vo vzájomnej úcte, s prebudenými darmi  vytvárajú spoločné šťastie

Prajeme Vám nádherné chvíle pri tvorení novej reality .
Dovoľme si byť opäť deťmi, ktoré vedia, že žijú vo svete zázrakov, ktoré sú skutočné.
Tvoríme si vlastné šťastie... a to je najväčší dar aký môžeme ľuďom dať.


Tešíme sa na vás s láskou a Slnkom v Srdci, Janka Sofia a Danka 🙂
Bližšie informácie:
Slnko v Srdci - Danka 0907 808 995